Колектив

Колектив кафедри

Потапов В.А.

Потапов Валентин Олександрович

д.м.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України

Завідувач кафедри з 2001 року.

Професор, доктор медичних наук.

Тема кандидатської дисертації: “Функціональний стан плоду у вагітних високого ризику розвитку пізнього токсикозу”, рік захисту – 1988.

Тема докторської дисертації: “Затримка розвитку плоду при пізньому гестозі”, рік захисту – 1994.

Медведев М.В.

Медведєв Михайло Володимировичд.м.н., професор

Тема кандидатської дисертації: “Прогнозування та профілактика плацентарної недостатності у вагітних з антифосфоліпідним синдромом, пов’язаним з урогенітальною інфекцією”, рік захисту – 2006.

Тема докторської дисертації: "Лейоміома матки: нові підходи до застосування органозберігаючих технологій в лікуванні", рік захисту - 2013

Відповідальний за наукову роботу кафедри

Відповідальний за сайт кафедри

Відповідальний за роботу сайта Академії

Персональний веб-сайт: www.medvedev.ua

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RnfvUUgAAAAJ&hl=ru

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mikhailo_Medvedev

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0443-0572

Банахевич Р.М.

Банахевич Роман Михайловичд.м.н., професор кафедри

Тема кандидатської дисертації: “Прогнозирование и профилактика преэклампсии у беременных с антифосфолипидным синдромом”, рік захисту – 2005.

Тема докторської дисертації: "Рецидивний генітальний пролапс: нові підходи до патогенетичної оцінки, діагностики, хірургічної тактики та реабілітації", рік захисту - 2014

Відповідальний за виробничу практику Академії

Лоскутова Тетяна Олександрівнад.м.н., професор кафедри

Тема кандидатської дисертації: “Прогнозування і профілактика гестаційної артеріальної гіпертензії та пре еклампсії у вагітних із високим ризиком їх розвитку”, рік захисту – 2004.

Тема докторської дисертації: "Прееклампсія, асоційована з тромбофілією: патогенез, акушерська тактика, прогнозування, профілактика", рік захисту - 2014

Персональний веб-сайт: https://loskutova.com


Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=tKSg7twAAAAJ&hl=ru


Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Loskutova


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9844-5520


Демченко Тетяна Валентинівнак.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Выявление рисков развития дефектов невральной трубки плода на основе иммунохимического скрининга беременных ”, рік захисту – 1988.

Відповідальна за навчальний процес

Гарагуля Ірина Степанівнак.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Внутриутробная задержка развития плода. Морфофункциональная оценка щитовидной железы при позднем гестозе у матери и плода”, рік захисту – 1995.

Відповідальна за лікувальну роботу

Акімова Клавдія Борисівнак.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Психофізіологічні предиктори пізнього гестозу вагітних ”, рік захисту – 1988.

Заступник декана 2 медичного факультету

Дзюба Юрій Миколайовичк.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Диагностическое и прогностическое значение определение фибронектина и его биологической активности при ОПГ-гестозе”, рік захисту – 1993.

Помічник першого проректора

Хасхачих Дмитро Анатолійович к.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Диференціальна діагностика гестаційних набряків”, рік захисту – 2014.

Березницька Ганна Григоріївна к.м.н., доцент

Тема кандидатської дисертації: “Прогнозування і профілактика гестаційного пієлонефриту у вагітних з бессимптомною бактеріурією”, рік захисту – 2007.

Петулько Альбіна Петрівнак.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Особенности менструальной функции у женщин репродуктивного возраста, подвергшихся воздействию малих доз ионизирующего излучения”, рік захисту – 1995.

Відповідальний секретар ЕК 1 медичного факультету

Крячкова Наталія Володимирівнак.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Определение r-белков как прогностический маркер прегестоза”, рік захисту – 1991.

Чуйко Василь Івановичк.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Профилактика послеродовых воспалительных осложнений использованием метода коррекции биоценоза родовых путей у беременных с инфекционным риском”, рік захисту – 1995.

Кривий Віктор Андрійовичк.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Прогнозирование и профилактика дистресса плода и асфиксии новорожденного при недоношенной беременности, осложнившейся преждевременным разрывом плодных оболочек”, рік захисту – 1991.

Стрільцова Тетяна Романівна к.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Стратегiя гормональної контрацепцІї у ВПЛ-iнфiкованих жiнок репродуктивного вiку з патологiєю шийки матки”, рік захисту – 2008.

Донська Юлія Віталіївна к.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Диференційований підхід до лікування гіперплазії ендометрія у жінок з лейоміомою матки”, рік захисту – 2015.

Коваленко Діана Юріївна

к.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: “Відновлення репродуктивної функції у жінок після консервативної міомектомії”, рік захисту – 2013.

Сімонова Наталія Володимирівнак.м.н., асистент

Дуб Юлія Миколаївнак.м.н., асистент

Василенко Тетяна Василівна

к.м.н., асистент

Тема кандидатської дисертації: "Тактика ведення жінок із запальними процесами геніталій і гострим апендицитом", рік захисту – 2013.