Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

«Акушерство та гінекологія»

студенти 4, 5, 6 курсів спеціальності «Медицина»,

студенти 4 курсу спеціальності «Стоматологія».

Програма ОК 22 Акушерство і гінекологія.docx
Силабус Акушерство і гінекологія.docx